Các Sự Kiện

Nhận Kết Quả

Dave đặt sự phát triển xã hội trên các đảng phái và hoàn thành nhiều dự án. Dave đã từng làm việc với hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà để tìm tiếng nói chung trong việc giảm ùn tắc giao thông và tạo công ăn việc làm cho người dân. Ông tin rằng các vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và giá trị nhà đất – như việc giáo dục, xây dựng nền kinh tế vững vàng, giảm ùn tắc giao thông – vì thế, ông đang làm việc chăm chỉ để đem đến phúc lợi cho tất cả chúng ta.

Những Trường Tốt

Dave là tiếng nói của các trường đại học ở Fairfax, đấu tranh thành công trong việc xin thêm ngân sách và nâng lương giáo viên, đem đến nhiều cơ hội về khoa học và công nghệ, hạn chế các bài kiểm tra tiêu chuẩn giáo dục nhưng vẫn chắc chắn về trình độ của học sinh. Dave tin rằng để Quận Hạt Fairfax duy trì sự thịnh vượng, các em cần được giáo dục tốt từ khi mới vỡ lòng cho đến tuổi học đại học.

Giảm Ùn Tắc Trong Quận Hạt Fairfax

Dave biết rằng nhiều người trong số chúng tra dành rất nhiều thời gian để di chuyển. Để giải quyết vấn đề này, ông đã dẫn đầu một nhóm nhiều lập pháp lưỡng phái thông qua các cuộc cải cách giao thông như mở nhiều tuyến đường xe điện và giảm lượng rác thải tại VDOT.

Xây Dựng Nền Kinh Tế Vững Mạnh

Dave đã giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ bằng cách dẫn đầu nhiều tập đoàn thương mại đến Panama, Hàn Quốc và cắt bỏ nhiều chế độ luật pháp để để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh dễ dàng hơn trên thị trường. Từ việc tài trợ chi phí để Uber có thể hoạt động dễ dàng hơn cho đến việc giảm lệ phí cho các xí nghiệp sản xuất bia rượu, Dave đã tạo nhiều cơ hội việc làm ở Quận Hạt Fairfax.

Bảo Vệ Sự Lựa Chọn Chăm Sóc Sức Khoẻ của Phụ Nữ

Dave tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng có quyền tham khảo ý kiến bác sĩ và đưa ra quyết định cho bản thân. Ông luôn biểu tình chống lại những cuộc tranh luận về việc không cho phép phụ nữ có quyền quyết định lựa chọn y tế cá nhân và giới hạn quyền lựa chọn chăm sóc sức khoẻ.

Bảo Vệ Môi Trường

Dave luôn chú trọng trách nhiệm bảo vệ môi trường, ông thậm chí đã được giải thưởng của Câu Lạc Bộ Sierra về tài lãnh đạo và nỗ lực lập pháp của mình. Ông đã đi đầu trong việc mở rộng nguồn năng lượng tái chế của tiểu bang Virginia, làm sạch Vịnh Chesapeake, và chống những tác động của việc biến đổi khí hậu.